Business School of Nanjing University

Business Data Analytics (BDA) Group

 

Faculty


Kaiquan Xu
Kaiquan Xu
Associate Professor

Yizhen Wu
Yizhen Wu
Associate ProfessorCollaborators


Anindya Ghose
Anindya Ghose
NYU Stern Professor

J. Leon Zhao
J. Leon Zhao
CityU HK Professor

Beibei Li
Beibei Li
CMU Assistant Professor

Jason Chan
Jason Chan
University of Minnesota Assistant Professor

Xiao Liu
Xiao Liu
NYU Stern Assistant Professor 

MPhil Students


Gang Xue
Gang Xue
MPhil 2014

Jiajun Pei
Jiajun Pei
MPhil 2014

Zi Yang
Zi Yang
MPhil 2015 

Research Assistant


Yunping Chen
Yunping Chen
Undergraduate 2012

Weiwei Zhu
Weiwei Zhu
Undergraduate 2013 

Alumni


Ming Lei
Mphil 2012, Suning